Tjänster

Våra tjänster

Vi har erfarenheter av olika typer av grävmaskinsarbeten t.ex.

Byggnad och upprustning skogsbilvägar,
Packning och plogning vintervägar över myrar,
Nybyggnad och zonarbeten på allmäna och enskilda vägar
Nybyggnad järnvägar
Skogsvård (högläggning, skyddsdikning),
Restaurering gamla flottningsleder och vattendrag,
Markplanering för nybyggnad golfbana,
Grävning Vatten och Avloppsanläggningar
Byggnad avloppsinfiltrationsanläggningar,
Dräneringsdikning,
Fräs- och stycketorvsstackning,

Arbetena utförs som egna entreprenader, underentreprenader eller på uppdrag.

Image