Välkommen till JP Gräv

Välkommen till JP Gräv

Bolaget har sitt säte i Bastuträsk Norsjö kommun. Bastuträsk ligger vid norra stambanan 5 mil väster om Skellefteå.

Företaget har idag 3 grävmaskiner i storleksklasser mellan 17 och 22 ton. Utrustningar: Tiltbara planeringsskopor, Profilskopor, Kabelskopa, Schaktblad för lätta material, Tjälkrok

Vi har erfarenheter av olika typer av grävmaskinsarbeten t.ex.

Byggnad och upprustning skogsbilvägar,
Packning och plogning vintervägar över myrar,
Nybyggnad och zonarbeten på allmäna och enskilda vägar,
Nybyggnad järnvägar
Skogsvård (högläggning, skyddsdikning),
Restaurering gamla flottningsleder och vattendrag,
Markplanering för nybyggnad golfbana,
Grävning Vatten och Avloppsanläggningar
Byggnad avloppsinfiltrationsanläggningar,
Dräneringsdikning

Image