Tjänster

  Hitachi ZAXIS 200 640x427

  Vi har erfarenheter av olika typer av grävmaskinsarbeten t.ex.

  Byggnad och upprustning skogsbilvägar,
  Packning och plogning vintervägar över myrar,
  Nybyggnad och zonarbeten på allmäna och enskilda vägar
  Nybyggnad järnvägar
  Skogsvård (högläggning, skyddsdikning),
  Restaurering gamla flottningsleder och vattendrag,
  Markplanering för nybyggnad golfbana,
  Grävning Vatten och Avloppsanläggningar
  Byggnad avloppsinfiltrationsanläggningar,
  Dräneringsdikning,
  Fräs- och stycketorvsstackning,

  Arbetena utförs som egna entreprenader, underentreprenader eller på uppdrag.


  © 2019 JP Gräv AB. Alla rättigheter reserverade.