Tjänster

Vi har erfarenheter av olika typer av grävmaskinsarbeten t.ex.

 • Byggnad och upprustning skogsbilvägar,
 • Packning och plogning vintervägar över myrar,
 • Nybyggnad och zonarbeten på allmäna och enskilda vägar
 • Nybyggnad järnvägar
 • Skogsvård (högläggning, skyddsdikning), 
 • Restaurering gamla flottningsleder och vattendrag,
 • Markplanering för nybyggnad golfbana,
 • Grävning Vatten och Avloppsanläggningar
 • Byggnad avloppsinfiltrationsanläggningar,
 • Dräneringsdikning,
 • Fräs- och stycketorvsstackning,

Arbetena utförs som egna entreprenader, underentreprenader eller på uppdrag.

Kontakta oss

JP Gräv AB
Röjnoret 15
936 92 Boliden

Tel: 0915-100 36
Mobil: 070-675 37 07
Fax: 0915-100 37

Josef Karlsson: 070-236 04 19
Peter Lundh: 070-675 37 07
Lars- Gunnar Viklund: 070-675 48 92
Andreas Hansen: 070-675 48 94

info@jpgrav.se